Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı; yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlayarak herhangi bir kamu alanında profesyonel olmak için gerekecek bilgi ve becerileri kazanmış uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkilere, Siyasi Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler, Siyaset Sosyolojisi, Avrupa Tarihi, Avr. Birliği Hukuku, Bölgesel Sorunlar, Avr. Birliği’nin Kurumsal Yapısı, Uluslararası Politika, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci, Türkiye’de Siyasal Yaşam, Güncel Sorunlar, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Yapıları okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programında okumak isteyenlerin; okumayı, araştırmayı seven, toplumsal olayları ve ilişkileri yakından takip eden ikna gücüne ve insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olması beklenir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar kamu ve özel sektörde, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar, medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 77 20 4 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 103 48 6 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 6576 1010 32 -
Yerleşen 3607 455 5 -
Boş Kalan 2969 555 27 -
Doluluk Oranı % 54.85 % 45.05 % 15.63 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 5226 1350 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 253 - 725 - 32
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 27 - 5 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺24.502,54 - ₺44.886,67
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺19.635,00 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 587.678 -
En Yüksek Puanı 389,156 414,893 195,000 -
En Yüksek Sırası 12.881 4.608 587.678 -
Ortalama Puanı 218,835 232,793 195,000 -
Ortalama Sırası 501.114 443.395 587.678 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺62.100,00 ₺19.635,00 -
Ortalama Ücreti - ₺14.035,75 ₺3.272,50 -