Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Sosyal Hizmet / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Sosyal Hizmet Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katılacak, çeşitli düzeylerdeki (kamu, yerel, sivil toplum örgütleri) sosyal hizmetlerde; planlayıcı, yönetici, örgütleyici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yapacak sosyal hizmetler uzmanları yetiştirmeyi ve sosyal hizmet alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmayı amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Sosyal Hizmet Araştırması, Sosyal Politika ve Planlama, Sosyal Hizmet Yönetimi, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet gibi temel derslerin yanında sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve hukuk alanlarından da temel bilgiler içeren dersler okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Sosyal hizmetler programında okumak isteyenlerin; insanları tanımak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek isteyen, iletişim becerilerini geliştirebilecek, insan haklarına duyarlı, insanların değişme ve gelişme gücüne sahip olduklarına inanan, yaşadığı sosyal çevresinde, ülkesinde ve dünyada yaşanan toplumsal sorunlarla ilgilenen kişiler olmaları gerekir.Sosyal Hizmet Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Sosyal Hizmet Uzmanları; Başbakanlık, Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, DTP, GAP İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, çocuk bakım yuvaları, kreş ve gündüz bakım evleri, yetiştirme yurtları, huzurevleri, kadın sığınma evleri, özürlü rehabilitasyon merkezleri, yaşlı dayanışma merkezleri, Sokak Çocukları Merkezi, Sağlık Bakanlığı, hastaneler, aile sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı, okullar, mesleki eğitim merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evi, Adli Tıp Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığında çalışma imkânına sahiptirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 44 15 3 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 54 33 7 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 3406 621 56 -
Yerleşen 3015 209 2 -
Boş Kalan 391 412 54 -
Doluluk Oranı % 88.52 % 33.66 % 3.57 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 2910 496 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 114 - 498 - 9
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 31 - 25 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺21.262,36 - ₺43.960,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺17.123,75 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 587.678 -
En Yüksek Puanı 287,690 285,911 195,000 -
En Yüksek Sırası 191.624 198.211 587.678 -
Ortalama Puanı 236,124 225,377 195,000 -
Ortalama Sırası 444.753 463.139 587.678 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺55.200,00 ₺19.635,00 -
Ortalama Ücreti - ₺13.661,07 ₺7.338,75 -