Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Sosyoloji / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Sosyoloji Programı; toplum ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceleme, kalıplaşmış düzenliliklerden hareketle bu konulardaki toplumsal kurallara ve yasalara ulaşacak sosyologlar yetiştirmeyi amaçlar. Sosyoloji getirdiği yeni kuram ve yöntemlerle toplum olaylarının daha iyi yorumlanmasına katkıda bulunur. Sosyoloji İktisat, siyaset, din, hukuk, aile, psikoloji, istatistik gibi alanlardan faydalanır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Siyaset Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Sosyal Psikolojisi, İstatistik, Sosyoloji Tarihi, Türk Sosyolojisi, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Köy-Kent Sosyolojisi, Sosyal Yapı Araştırmaları, İletişim Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma, Yönetim Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Türkiye’nin Sosyal Yapısı gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin; iyi bir gözlemci, soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip, sosyoloji yanında Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Psikoloji alanlarına ilgili, matematiksel düşünebilen bireyler olmaları gerekir. Mezunlara, “Sosyolog” unvanı verilir. Sosyologlar, toplumsal gruplarla ilgili araştırmaları yürütür, sonuçlar çıkarır ve bu sonuçlardan elde ettiği verileri değerlendirerek, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinim vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Özel sektörde insan kaynakları-halkla ilişkiler alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladıkları takdirde, okullara felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 83 23 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 99 53 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 5518 753 - -
Yerleşen 2954 323 - -
Boş Kalan 2564 430 - -
Doluluk Oranı % 53.53 % 42.90 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 4903 615 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 166 - 569 - 18
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺26.735,12 - ₺57.880,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 - -
En Yüksek Puanı 418,032 452,794 - -
En Yüksek Sırası 4.074 889 - -
Ortalama Puanı 217,917 246,400 - -
Ortalama Sırası 511.213 395.170 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺81.200,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺14.795,06 - -