Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Süryani Dili ve Edebiyatı / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü, bilimsel açıdan Batı dünyasında XVII. yüzyıldan beri büyük merak uyandıran pek çok araştırmaya konu teşkil eden ülkemizde ise neredeyse tamamen bakir bırakılan Süryaniyat alanına yönelik sosyal bilimler esaslı bir lisans programıdır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Bölüm bünyesinde eğitim alacak öğrenciler geçmişte ve günümüzde Süryaniler ile ilgisi bulunan pek çok entelektüel mesele konusunda bilgi edinebilirler. Bu kapsamda bölümün temel dersleri olup eğitim programının esasını teşkil edecek Süryani dili ve kültürü ile ilgili derslerin dışında tarih, tarih felsefesi ve metodolojisi, ilahiyat, sosyoloji, edebiyat, Süryani dili ile yakın ilgisi bulunan Sami dilleri ailesinden İbranice ve Aramice ile İngilizce gibi Süryani literatürünü büyük oranda aktarmış olduğu modern batı dilleri kabilinden dersler okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Süryani Dili ve Edebiyatını öğrenmek; etkili, sürekli ve disiplinli bir çalışma gerektirmektedir. Lise eğitimi sırasında bu nitelikleri öne çıkan öğrenciler bu dilin yapısını kavramakta zorlanmayacaktırlar. Programı seçecek öğrencilerin dil öğrenmeye karşı istekli, okumaya ve araştırmaya meraklı bireyler olmaları gerekir. Programı tamamlayanlar "Filolog" unvanı almaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, genellikle Süryani medeniyetiyle ilgili müze, kütüphane ve yayınevlerinde çalışabilirler. Çalışma sahası geniş değildir. Bu nedenle buralarda görev alabilmek için ileri düzeyde dil ve kültür eğitimi almak gereklidir. Ayrıca kültür ve uygarlaık araştırmacısı olarak akademik kariyer yapma imkanı da sunabilecek bir programdır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 21 - - -
Yerleşen 9 - - -
Boş Kalan 12 - - -
Doluluk Oranı % 42.86 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 21 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 563.808 - - -
En Yüksek Puanı 195,000 - - -
En Yüksek Sırası 563.808 - - -
Ortalama Puanı 195,000 - - -
Ortalama Sırası 563.808 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -