Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Şehir ve Bölge Planlama / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Şehir ve Bölge Planlama Programı; şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekânsal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek, kentsel planlama, tasarım, koruma ve yenileme konularında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, bilimsel katkıda bulunabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Şehircilik Tarihi, Şehir Planlamasına Giriş, Matematik, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Mimarlık Bilimi, Ölçme Bilgisi, Sanat Tarihi, İstatistik, Ekonomiye Giriş, Ulaşım Planlaması, Kentsel Korumaya Giriş, Endüstri Kent İlişkisi, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Şehir ve Bölge Planlama Programı eğitimi almak isteyenlerin; göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneğine ve üstün bir tasarım kabiliyetine sahip, estetik algısı son derece gelişmiş kişiler olmaları gerekir. Programdan mezun olanlar “Şehir Plancısı” unvanını alırlar. Şehir Plancıları; kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarında çalışmaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Ülkemizde şehir ve bölge plancıları genellikle; İller Bankası, belediyeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Ayrıca özel bürolarda çalışabilir veya kendi işlerini kurabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 32 3 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 33 6 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 2286 118 - -
Yerleşen 1129 20 - -
Boş Kalan 1157 98 - -
Doluluk Oranı % 49.39 % 16.95 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 2286 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 19 - 99 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺24.759,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 390.132 390.132 - -
En Yüksek Puanı 350,497 274,008 - -
En Yüksek Sırası 91.334 219.823 - -
Ortalama Puanı 218,865 219,792 - -
Ortalama Sırası 348.409 337.478 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺29.997,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺12.379,50 - -