Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Takı Tasarımı / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Takı Tasarımı Programı; kuyumculuk sektöründe istihdam edilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Programın süresi dört yıldır. Temel sanat eğitimi, teknik resim, takı tasarımı, takı yapım teknikleri gibi derslerin okutulduğu bölümde, estetik ve yaratıcılık ön plandadır. Bilimsel ilkeler ışığında, akademik ortamın koruyuculuğunda politeknik bir alan olan Takı Tasarımı bölümü dünyasının entelektüel insan gereksinimini karşılayacak donanımlı kuşakları ve yenilikçi yönelimlere rehberlik yapabilecek yaratıcı bireyleri yetiştirmeğe odaklanmıştır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Kuyumculuk alanında geleneksel atölye ve becerisi, yeni teknolojileri kullanma gibi mesleki yetkinliklere ek olarak insan ilimleri ve kültürüyle ilgili diğer alanlarda da birikimli, araştırmacı; kuyumculuğa yön veren katkılarda bulunabilecek bireyler yetiştirmek bölümün temel amaçları arasındadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Tasarım, döküm ve imalatla ilgili konularda eğitim alan öğrenciler, sektördeki büyük kuyumculuk firmalarında veya kendi kurdukları kuyum atölyelerinde hizmet vermektedirler. Teknik alanda verilen eğitimi, sanatsal ve estetik değerlerle zenginleştiren öğrenciler, bilgisayar ortamında yarattıkları tasarımlarla da sektöre yön vermeleri sağlanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan adaylar, tasarım ve kuyumculuk firmalarında, alanla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda iyi pozisyonlar almakta, meslek yüksekokullarının kıymetli taş ve metal işlemeciliği, kuyumculuk ve takı tasarımı, takı teknolojisi vb. gibi programlarında öğretim elemanı olarak atanmakta ya da stüdyo kuyumculuğuna yönelerek kendi firmalarını oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öngörülen koşulları yerine getiren mezunlar meslek liselerinin kuyumculukla veya teknoloji bilimi ile ilgili bölümlerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 13 - -
Yerleşen - 10 - -
Boş Kalan - 3 - -
Doluluk Oranı - % 76.92 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 10 - 3 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺25.275,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 587.678 - -
En Yüksek Puanı - 227,541 - -
En Yüksek Sırası - 545.707 - -
Ortalama Puanı - 211,270 - -
Ortalama Sırası - 566.693 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺25.275,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺12.637,50 - -