Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tapu Kadastro (YO) / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Tapu kadastro programı, tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları için gerekli arazi ölçümü ve harita yapım teknikleri konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Tapu Kadastro 4 yıllık bir lisans programıdır. Programda Matematik, Tapu Sicili Uygulaması, Ölçme Bilgisi, Bilgisayar, Hukukun Temel Kavramları, Tapu Mevzuatı, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Kadastro Bilgisi, Kamulaştırma, İstatistik ve Olasılık, Tapu Sicili Uygulaması, Miras Hukuku, Şehircilik ve İmar, Fotogrametri, İcra İflas Hukuku, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, İmar Uygulaması, Halkla İlişkiler, Kıymetli Evrak Hukuku, Kartoğrafya, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Maliyesi, Sermaye Piyasası Hukuku, Toprak ve Taşınmaz Hukuku, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Osmanlı Paleografyası, Kentsel Hizmetler Konut Politikası, Taşınmazların Değerlendirilmesi gibi dersler okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu programa girmek isteyen öğrenciler matematik, fizik, trigonometri gibi teknik derslerde iyi yetişmeli ve bilgisayar ile hukuk konularına ilgi duymalıdır. Tapu kadastro mesleği, arazi üzerinde ve büroda ekip çalışmasını gerektirir. Bu nedenle mesleğe girmek isteyenlerin ekip çalışmasını sevmeleri ve doğadan hoşlanmaları beklenir. Ayrıca bunların doğada çalışmalarını engelleyecek ruhsal ve fiziksel özürlerinin olmaması da gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar Tapu kadastro genel müdürlüğünde, tapu sicil müdürlüklerinde, kadastro müdürlüklerinde, tapu kadastro bölge müdürlüklerinde, karayolları genel müdürlüğünde, belediyelerde, iller bankasında, devlet su işlerinde, devlet demiryollarında ve harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmet veren inşaat ve harita şirketlerinde iş bulma imkanını yakalayabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 124 - - -
Yerleşen 124 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 124 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 240,682 - - -
En Düşük Sırası 448.259 - - -
En Yüksek Puanı 267,540 - - -
En Yüksek Sırası 278.244 - - -
Ortalama Puanı 254,111 - - -
Ortalama Sırası 363.252 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -