Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Tarım Makineleri Programı; konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çözüm getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, mesleğini seven, tarıma ve tarım makineleri sanayiine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmayı gerçekleştirecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; tarım makineleri programında temel dersler ve tarımsal yapılar ve sulama, hayvan yetiştirme gibi ortak derslerden başka mekanizma tekniği, termodinamik, termik motorlar, akışkanlar mekaniği, makine dinamiği, ergonomi, tarım traktörleri, tarımsal elektrifikasyon, sulama makineleri ve tarım traktörleri, tarımsal elektrifikasyon, sulama makineleri ve tarım traktörleri gibi alan dersleri okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, teknik bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, açık havada çalışmaktan hoşlanan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen, insan ilişkileri gelişmiş, ileri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir. Tarım Makineleri Bölümünü tamamlayanlara "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olanlar “Ziraat Mühendisi” unvanıyla hem kamu hem de tarım makineleri imalat sanayi ve diğer ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedir. Ziraat Mühendisliği yetki tüzüğü ile kendi is yerini açma yetkisine de sahiptir. Ayrıca, yetiştikleri alana göre, Orman Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık ve İskân, Enerji Bakanlıklarına bağlı çeşitli kuruluşlarda, yetiştikleri alanlarda görev almaktadırlar. Tarım kooperatiflerinde, gıda maddeleri, tarım ilaçları ve makineleri üreten fabrikalarda, özel çiftliklerde de çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 10 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 10 1 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 311 15 - -
Yerleşen 168 10 - -
Boş Kalan 143 5 - -
Doluluk Oranı % 54.02 % 66.67 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 311 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 15 - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 390.132 390.132 - -
En Yüksek Puanı 236,296 195,000 - -
En Yüksek Sırası 346.190 390.132 - -
Ortalama Puanı 205,412 195,000 - -
Ortalama Sırası 382.442 390.132 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺0,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺0,00 - -