Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tarımsal Biyoteknoloji / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Tarımsal biyoteknoloji, gıda üretiminde kullanılan ekinleri daha verimli kılacak ya da ürüne istenilen özellikleri kazandıracak genetik değişiklikleri sağlayan teknolojidir. Tarımsal Biyoteknoloji Programının amacı; tarım ve biyoloji bilimleri alanında, temel uygulamalı ve biyoteknolojik araştırmalar yapmak; yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Tarımsal biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi bitki ıslahında çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu alanlara örnek olarak; bitkilerin genetik yapıları ve akrabalık düzeyleri belirlenmek suretiyle yapılan temel çalışmalardan elde edilen verilerin, çeşit geliştirmede kullanılması verilebilir. Ayrıca, bitki ve diğer canlıların gen haritalarını oluşturarak, tarımsal üretim açısından önemli genlerin saptanması ve klonlama yoluyla başka genotiplere aktarılabilecek duruma getirilmesi de biyoteknoloji kullanımının önemli örneklerindendir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, teknik bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, açık havada çalışmaktan hoşlanan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen, insan ilişkileri gelişmiş, ileri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, tarımla ilgilenen tüm sektörlerde çalışabilirler. Ayrıca, Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda ve DSİ'de görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 11 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 11 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 316 - - -
Yerleşen 57 - - -
Boş Kalan 259 - - -
Doluluk Oranı % 18.04 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 316 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 195,000 - - -
En Yüksek Sırası 390.132 - - -
Ortalama Puanı 195,000 - - -
Ortalama Sırası 390.132 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -