Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tarih / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Tarih Programı; İlkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alıp öğreterek, tarihe bilim olma niteliğini kazandıran kaynak ve belgelerin araştırma yöntemlerini tanıtıp öğrencilere geçmiş olayları analiz etme becerisini kazandırmayı amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Kültür Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarihi Coğrafya, Osmanlıca, Tarihi Metinler, Tarihte Okuma ve İnceleme, Osmanlı Siyasal Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, Modern Avrupa Tarihi, Toplumsal Tarih İncelemeleri, Cumhuriyet Dönemi Yerel Tarih Araştırmaları, Tarih Felsefesi, İktisat Tarihi gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Tarih alanında çalışmak isteyenlerin; tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeyle ilgili ve bu alanlarda başarılı, geniş bir kültüre, üstün bir genel akademik yeteneğe, bilimsel merak ve tutkuya, yazma yeteneğine sahip, sabırlı, çalışmaktan sıkılmayan kişiler olmaları gerekir. Tarih Programını bitirenler "Tarih Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve kurumlarda "Tarihçi" veya "Arşivci" olarak görev alırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, pedagoji eğitimi aldıkları takdirde orta dereceli okullarda öğretmen olarak çalışabilirler. Osmanlıcayı iyi bilenler ise arşivci olarak tapu dairelerinde, TBMM’de, adliyelerde iş bulabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 97 13 1 1
Öğrenci Alan Program Sayısı 152 25 2 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 10136 341 20 5
Yerleşen 6813 199 2 5
Boş Kalan 3323 142 18 -
Doluluk Oranı % 67.22 % 58.36 % 10.00 % 100.00

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 7261 2875 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 84 - 257 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 15 - 5 - -
Yabancı Üviversiteler 5 - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺28.698,70 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺19.635,00 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 219,151
En Düşük Sırası 563.808 563.808 563.808 548.874
En Yüksek Puanı 438,165 472,238 195,000 219,151
En Yüksek Sırası 716 180 563.808 548.874
Ortalama Puanı 224,153 295,166 195,000 219,151
Ortalama Sırası 465.967 262.006 563.808 548.874

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺68.250,00 ₺19.635,00 ₺0,00
Ortalama Ücreti - ₺13.775,38 ₺9.817,50 ₺0,00