Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tıp / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Tıp Programı; insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi 6 yıldır. Öğretim "Tıp Doktorluğu" ve "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi" olmak üzere iki düzeyde yapılır: Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur: (1)Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesi; öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde Biyoloji, Fizik, Kimya dersleri ile Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir. (2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi; öğretimin 3. 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir. (3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi; klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Doktor olmak isteyenlerin; çok üstün bir akademik yeteneğe, güçlü bir dikkat ve belleğe, el ve parmak becerisine sahip, biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye karşı ilgili, sabırlı, içten, hoşgörülü, insan sevgisi ile dolu, azimli ve yardımsever bireyler olması gerekir.Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse "Pratisyen Doktor" unvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)’nda başarılı olduğu takdirde istediği bir alanda uzmanlaşabilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 77 32 3 1
Öğrenci Alan Program Sayısı 101 111 9 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 14123 3132 250 40
Yerleşen 14123 2862 246 40
Boş Kalan - 270 4 -
Doluluk Oranı % 100.00 % 91.38 % 98.40 % 100.00

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 14123 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 538 - 782 628 1184
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 41 - 5 194 10
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - 40

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺54.563,99 ₺76.720,14 ₺96.776,36
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺39.033,75 ₺65.362,50 ₺78.067,50
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 408,558 392,230 392,230 414,790
En Düşük Sırası 36.629 50.000 50.000 32.060
En Yüksek Puanı 516,253 536,198 436,663 414,790
En Yüksek Sırası 495 51 18.238 32.060
Ortalama Puanı 446,344 433,683 415,461 414,790
Ortalama Sırası 15.114 24.061 32.558 32.060

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺128.520,00 ₺78.067,50 ₺0,00
Ortalama Ücreti - ₺45.793,73 ₺34.798,75 ₺0,00