Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı; yüksek kalitede toprak ve bitki besleme bilgisi vermek, toprak bilgisi ve ziraat mühendisliğinin temel ilkelerini öğretmek, ekonomik gelişmeyi sürdürebilmek ve geliştirmek için gerekli bilgiyi aktarabilecek, iş geliştirme programları ve araştırma programlarını yürütebilecek, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğrencilere; , fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerin saptanması, toprak-su-bitki ilişkileri, toprak mekaniği, toprak teknolojisi, toprak organik maddesi ve besin elementlerinin oluşumu ve özellikleri su ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak toprak muhafaza önlemleri, toprak ıslahı ve çevre kirliliği, toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenler; ziraat bilimlerinin yanında, toprak ve bitkilerle uğraşmayı seven, araştırmacı ve yönünü ağır basan, insanlarla iletişimi iyi olan, açık havada çalışmaktan hoşlanan, tarımsal üretime ilgi duyan, doğayı ve çevreyi korumayı ilke edinen, ileri görüşlü ve girişimci vasıflara sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programını bitiren öğrenciler, kamu sektöründe başta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kurumlarında arazi etüt ve haritalama, doğal kaynaklar yönetimi gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Özel sektörde ise başta gübre fabrikaları, özel toprak ve bitki analiz laboratuvarları, inorganik ve organik gübre pazarı, organik tarım işletmeleri, sera işletmelerinde çalışabilmekle birlikte birçok firmaya danışmanlık da yapabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 15 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 15 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 456 - - -
Yerleşen 115 - - -
Boş Kalan 341 - - -
Doluluk Oranı % 25.22 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 456 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 230,363 - - -
En Yüksek Sırası 368.715 - - -
Ortalama Puanı 197,358 - - -
Ortalama Sırası 388.704 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -