Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Uçak Bakım ve Onarım (YO) / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Uçak bakım ve onarım uzmanları uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Öncelikli görevleri günlük uçak bakımını gerçekleştirmek olan uçak teknisyenlerinin bazı sorumlulukları şunlardır; Uçak bakımının temel faaliyetlerini yürütmek, rutin denetim ve idari sorumlulukları yerine getirmek, Havacılık kurumları tarafından belirlenen zaman çizelgelerine göre uçak bakımını gerçekleştirmek, Motor, güç ünitesi, güç aktarma sistemi, rotor sistemi, pervanelerin ve özel elektrikli parçaların onarımı gibi havacılık bakım işlerini kontrol etmek, bakımını yapmak ve sorun gidermek, Manyetik kontrol ekipmanı kullanarak gövdede, kanatta ve kuyrukta korozyon, bozulma ve görünmez çatlaklar olup olmadığını kontrol etmek, Uçağın teknik problemlerinin ortadan kaldırıldığından emin olmak ve hızlı bir şekilde uçuş durumuna geri dönmek için belirlenmiş prosedürlere uymak, Temiz yakıt ikmali ve yağ değişimi yapmak, Uçakta yakıt ikmali yapan depo ve harici yakıt depolarını sökmek ve kontrol etmek, Uçak ve havacılık bakımı için destek cihazları tasarlamak ve inşa etmek...

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programda 4 yıllık bir lisans eğitimi verilir. Uçak teknolojisine yönelik pek çok ders okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Uçak Bakım ve Onarım uzmanlarının İyi bir gözlem yapma ve odaklanarak çalışabilme yeteneğine sahip olması beklenir. Ayrıca Vardiyalı olarak çalışabilecek, Seyahat engeli bulunmayacak, Yoğun ve stresli iş ortamına uyum sağlayabilecek, Uçak bakım hangarı gibi kapalı ortamlarda çalışabilecek fiziki yeterliliği gösterecek, Problem çözme ve analitik düşünme kabiliyeti sergileyecek ve Ekip çalışmasına uyum sağlayacak bireyler olması gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır. Uçak bakım ve onarım uzmanı ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım görevlerini de yürütür. Mezunlar Türk Hava Yolları’nda, Kara ve Hava Kuvvetlerine bağlı ana bakım üslerinde, TUSAŞ'ta, MKE'de ve bazı özel havayolu şirketlerinde temel eleman olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Mezunlar kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır. Bu programı bitirenlerin bazıları yurt dışındaki benzeri kurumlarda da iş bulabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 3 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 52 60 - -
Yerleşen 52 35 - -
Boş Kalan - 25 - -
Doluluk Oranı % 100.00 % 58.33 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 52 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 9 - 50 - 1
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺31.320,00 - ₺62.640,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 252,313 195,000 - -
En Düşük Sırası 283.944 390.132 - -
En Yüksek Puanı 252,313 284,669 - -
En Yüksek Sırası 283.944 194.463 - -
Ortalama Puanı 252,313 224,890 - -
Ortalama Sırası 283.944 324.909 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺62.640,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺31.320,00 - -