Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Uluslararası Ekonomik İlişkiler / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Uluslararası ekonomik ilişkiler bölümü; ülkelerin ekonomik analizleri, küresel kurumların ticarî ve istatistik analizleri gibi konuları araştırır. Ayrıca kurum ve kuruluşlara ait ekonomik işlemleri, satış-pazarlama gibi alanlara yansımalarını da hesaplar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Hukuk, İstatistik, Bilgisayar, Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi, Sözleşme Hukuku, Mikro Ekonomi ve Bilişim Sistemleri gibi dersler okutulmakta, ayrıca İngilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenlerin; üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, olayları iyi analiz edebilen uzak görüşlü ve tedbirli bireyler olmaları gerekir. Mezunlara “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Uluslararası Ekonomik İlişkiler Uzmanı” unvanı ile çalışmaktadırlar. Uluslararası Ekonomik İlişkiler uzmanları çalıştıkları şirketlerin kaynaklarını iyi kullanıp kullanmadıklarını analiz eder; hesaplarını düzenler; verimliliklerinin artırılması için geleceğe dönük planlarının yapılmasına katkıda bulunurlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar orta ve büyük ölçekli ulusal ve uluslararası şirketlerle, Türkiye’de etkinlik gösteren yabancı şirketlerde görev alabilirler. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SGK'da, müfettiş veya uzman olarak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışılabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - - - 1
Öğrenci Alan Program Sayısı - - - 3

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - - - 10
Yerleşen - - - -
Boş Kalan - - - 10
Doluluk Oranı - - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - 2 3 5

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - ₺17.710,00 ₺26.565,00 ₺35.420,00

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - - - 195,000
En Düşük Sırası - - - 587.678
En Yüksek Puanı - - - 195,000
En Yüksek Sırası - - - 587.678
Ortalama Puanı - - - 195,000
Ortalama Sırası - - - 587.678

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - ₺17.710,00
Maksimum Ücreti - - - ₺35.420,00
Ortalama Ücreti - - - ₺26.565,00