Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Bilim Tarihi / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Bilim Tarihi Programının amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri inceleyecek araştırıcılar yetiştirmektir. Araştırma konuları, Eskiçağ’da Anadolu medeniyetlerinden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede bilimsel etkinliklerin alt yapısını oluşturan eserler, bilim adamları, bilim kurumları ile bunların toplumdaki yeri ve etkisi, değişik kültürlerden Türkiye’ye bilimsel ve teknik bilginin gelişi, Türkiye ve Avrupa arasında bilimsel ilişkiler mercek altına alınmaktadır. Bu araştırmalar, fen bilimleri, tarih, bilim tarihi ve felsefe gibi farklı disiplinlerden yetişmiş, dinamik bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Bilim tarihi programında eğitim süresi dört yıldır. Programda bilim tarihi, matematik tarihi, ilk çağ felsefe tarihi, mantık, sosyoloji tarihi, fizik tarihi, bilim tarihi metin incelemeleri gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler, eski Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça dillerinden birini öğrenmek zorundadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenlerin; hem temel bilimlere hem de sosyal bilimlerle ilgili konulara merak duyan, güçlü bir belleğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip olan ve bilimsel çalışmalardan hoşlanan bireyler olmaları gerekir. Bilim Tarihi programını bitirenler “Bilim Tarihçisi” unvanı ile görev alırlar. Bilim tarihçisi çeşitli dallarda bilimsel bilginin nasıl geliştiğini, belgelere dayanarak ortaya koymaya çalışır, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar gelen bilimsel metinleri değerlendirerek, yapılan çalışmaların bilimin gelişmesine katkısını değerlendirir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bilim tarihi mezunları üniversitelerde, bilim ve kültür kurumlarında (vakıflar, basın-yayın kuruluşları vb.) araştırıcı olarak görev alabilirler, ortaöğretim kurumlarında bilim tarihi dersini okutabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 1 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 134 20 - -
Yerleşen 134 20 - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 % 100.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 134 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 20 - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 228,880 223,380 - -
En Düşük Sırası 538.185 563.570 - -
En Yüksek Puanı 237,571 223,380 - -
En Yüksek Sırası 472.910 563.570 - -
Ortalama Puanı 233,225 223,380 - -
Ortalama Sırası 505.548 563.570 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺0,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺0,00 - -