Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Bitki Koruma / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Bitki Koruma Programı; bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirerek, tarımsal endüstri açısından bilinçli ve girişken ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Tarımsal ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılabilmesine olanak sağlayacak bilgileri üretmek, uygulamak ve yaymak, ülke ve bölge tarımının bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak araştırmalar yapmak, uluslar arası işbirliğini de geliştirerek yeni bilgi ve teknikler üretmek bölümün başlıca özellikleri arasındadır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri yanında; Meteoroloji, Tarım Makineleri, Toprak Bilgisi, Böcek Ekolojisi, Böcek Sistematiği, Zirai Mücadele Organizasyonu ve Karantina, Meyve ve Bağ Zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bitki Koruma bölümünü okumak isteyenlerin, temel bilimlere, özellikle Zooloji ve Kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir. Bitki Koruma programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Bitki Koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarında meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusunda üreticileri aydınlatır.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bitki Koruma Bölümünden mezun olan öğrenciler konuyla ilgili kamu kuruluşlarında iş bulacakları gibi özellikle zirai ilaç bayiliği, hastalık ve zararlılardan ari bitki materyali üretimi ve son yıllarda önem kazanan organik tarım işletmelerinde iş olanağı bulabilmektedirler Ayrıca Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı zirai mücadele istasyonlarında, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi kuruluşlarda ve tarım ilaçları yapan fabrikalarda görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 32 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 32 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1155 - - -
Yerleşen 926 - - -
Boş Kalan 229 - - -
Doluluk Oranı % 80.17 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 1155 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 289,913 - - -
En Yüksek Sırası 183.225 - - -
Ortalama Puanı 224,926 - - -
Ortalama Sırası 344.556 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -