Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Biyoloji / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Biyoloji, canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Biyoloji Programı; canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımları, anatomileri ve fizyolojileri konusunda öğretim yapmayı amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Biyoloji Programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğretim süresince; Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Sistematik Botanik, Hayvan Histolojisi, Biyokimya, Genetik ve Fizyoloji gibi dersler okutulmaktadır. Bu alan genel olarak, botanik, zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji ve hidrobiyoloji başlıkları altında toplanabilir. İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji, Biyometri ve jeoloji konularında dersler verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi gibi alanlarda dersler verilir. Öğrenciler laboratuvarda uygulama çalışmaları yaparlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Biyoloji Programında okumak isteyenlerin; fen derslerinde başarılı, canlılara karşı ilgili, meraklı, gözlemci, sabırlı, akademik yeteneği yüksek, görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen kimseler olmaları gerekir. Biyoloji Programını bitirenlere "Biyolog" unvanı verilir. Biyologlar genellikle laboratuvarlarda canlı veya ölü bitkileri, hayvan ve insana ait hücre veya dokuların yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri incelerler. Biyologların görevleri araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalara göre değişir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Biyologlar, günümüzde yoğun olarak hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışmaktadırlar. Pedagojik formasyon alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel sektör okullarında ya da dershanelerde öğretmenlik yapmaktadırlar. Biyoloji bölümünü bitirenler, sağlık, çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda çalışabilseler de iş bulma olanakları sınırlıdır. Tarım, tıp, eczacılık, veterinerlik, biyologların uygulama alanlarıdır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 58 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 59 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 2147 - - -
Yerleşen 1529 - - -
Boş Kalan 618 - - -
Doluluk Oranı % 71.22 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 2147 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 401,254 - - -
En Yüksek Sırası 42.473 - - -
Ortalama Puanı 218,216 - - -
Ortalama Sırası 355.493 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -