Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Biyomühendislik / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Biyomühendislik, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen teknikler ve mühendislik ilkelerinin, canlı sistemlere ve bunlardaki sorunlara uygulandığı bir mühendislik dalıdır. Genetik ve Biyomühendislik bölümü de, temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Biyomühendislik öğretiminde öğrencilere; Biyomühendislik programında termodinamik, akışkanlar mekaniği, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, moleküler biyoloji, protein kimyası, immünoloji, farmakoloji, hücre fizyolojisi ve biyokimyası genetik mühendisliği gibi dersler okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Biyomühendis olmak isteyenlerin; fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel meraka sahip, araştırmacı, tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücü olan, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir. Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Biyomühendis" diploması verilir. Canlılar dünyasının incelenmesindeki büyük değişimler ve teknolojik atılımlar, tıp, tarım, kimya, ilaç vb. sanayilerin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu yüzden daha ucuz ve verimli kimyasal madde üretiminde biyoteknolojik yöntemlerden faydalanılmaya başlanmıştır ve bu alanda çalışabilecek donanımlı insan kaynağına duyulan ihtiyaç biyomühendisler tarafından doldurulmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsı Sıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve askeri kuruluşlarda görev alabilirler. İş alanı ve iş bulma olanağı yüksek bir meslektir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 15 2 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 16 3 1 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 756 40 3 -
Yerleşen 661 24 - -
Boş Kalan 95 16 3 -
Doluluk Oranı % 87.43 % 60.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 756 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 4 - 16 - 20
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 3 - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺23.209,20 - ₺12.000,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 247,850 -
En Düşük Sırası 299.982 299.982 299.982 -
En Yüksek Puanı 364,666 346,880 247,850 -
En Yüksek Sırası 76.041 95.549 299.982 -
Ortalama Puanı 293,765 280,860 247,850 -
Ortalama Sırası 202.391 231.838 299.982 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺23.209,20 ₺0,00 -
Ortalama Ücreti - ₺11.736,40 ₺0,00 -