Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Biyosistem Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Biyosistem Mühendisliği; mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Biyosistem Mühendisliği Programı; doğa ve insan tarafından gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirilmesini sağlayacak olan kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Programın çalışma konuları; tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makinalar, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanın geliştirilmesi.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Bölümün eğitim suresi 4 yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Uygarlık Tarihi, Teknik Resim, Bilgisayar Programlama, İstatistik, Ekonomi ve Sistem analizi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Biyomühendis olmak isteyenlerin; fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel meraka sahip, araştırmacı, tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücü olan, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir. Bölümden mezun olanlar ‘‘Biyosistem Mühendisi’’ unvanını alır.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Biyosistem mühendisleri; kamu kuruluşlarında (İl Özel idareleri, DSİ, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyeler), üniversitelerde öğretim elemanı olarak, tarım makineleri sanayinde, traktör sanayinde, tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, tarıma dayalı kooperatiflerde, kamu ve özel bankalarda, tarım makineleri müteahhitlik kuruluşlarında, sulama-drenaj müteahhitlik firmalarında, mühendislik ve danışmanlık bürolarında, arazi toplumlaştırılması müteahhitlik, teknoloji geliştirme bölgelerinde, tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmalarında, hayvancılığa dayalı makine sanayinde, gıda makineleri sanayinde çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 16 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 16 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 503 - - -
Yerleşen 114 - - -
Boş Kalan 389 - - -
Doluluk Oranı % 22.66 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 503 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 232,515 - - -
En Yüksek Sırası 361.480 - - -
Ortalama Puanı 197,345 - - -
Ortalama Sırası 388.341 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -