Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı; ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri; tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar, üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar, üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar, üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda ve istenilen kalitede gerçekleşmesini sağlar, kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Eğitim süresi 4 yıldır. Mesleki eğitim boyunca temel mühendislik derslerinin yanında, mobilya konstrüksiyon, dinamik, ağaç kimyası, termodinamik, meslek resmi, üretim teknolojisi, ağaç işleme makineleri, temel istatistik, malzeme mukavemet, ağaç malzeme fiziği, teknik elektrik gibi mesleğe yönelik dersler verilir. Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara lisans diploması ve “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi” unvanı verilmektedir. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin, matematik ve fen derslerinde başarılı, işletmeye ilgi duyan, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, insan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip, ekip halinde çalışabilen, bedence sağlam kimseler olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri, belediyeler, DPT, Milli Prodüktivite Merkezi, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak, Üniversitelerin orman endüstrisi, ağaç işleri ve mobilya –dekorasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumlarında öğretmen olarak, başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 3 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 3 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 73 - - -
Yerleşen 32 - - -
Boş Kalan 41 - - -
Doluluk Oranı % 43.84 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 73 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 226,732 - - -
En Yüksek Sırası 377.516 - - -
Ortalama Puanı 205,577 - - -
Ortalama Sırası 385.927 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -