Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı; işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Yönetim Bilimleri, Sosyal Düşünceler ve Sosyal Politika Tarihi, Çalışma Ekonomisi, Sendikacılık, Sosyal Güvenlik, Endüstriyel Demokrasi, Gelir ve Servet Dağılımı, Ücretler, Kentleşme ve Konut Politikası, Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Yapısı, Kooperatifçilik, İnsan Kaynakları ve İstatistik gibi dersler okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu programda okumak isteyenlerin; ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bireyler olması gerekir. Programı bitirenler "Çalışma Ekonomisti" unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak, öneriler geliştirirler. Çalışma Ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde etkili bir rol oynarlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bu alanda öğrenim görenler, DPT'de, Çalışma Bakanlığının yurt dışı ve yurt içi ünitelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat, işletme bölüm mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 31 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 38 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 2519 - - -
Yerleşen 1074 - - -
Boş Kalan 1445 - - -
Doluluk Oranı % 42.64 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 2056 463 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 587.678 - - -
En Yüksek Puanı 279,788 - - -
En Yüksek Sırası 222.180 - - -
Ortalama Puanı 207,669 - - -
Ortalama Sırası 546.588 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -