Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Çeviribilimi / Lisans Programı / DİL

Program Tanımı ve Amacı

Çeviribilim; çevirinin teorisi, tanımı ve uygulaması ile ilgilenen akademik bir disiplindir. Çeviribilim bölümü, çeviriyi sadece kültürlerarası aktarım olarak değil aynı zamanda kültürlerarası iletişim olarak da incelediği için; Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültürel Çalışmalar, Cinsiyet Çalışmaları, Bilgisayar Bilimi, Tarih, Dilbilim, Felsefe gibi diğer farklı bilgi alanlarına da değinen bir disiplinlerarası bilim olarak da tanımlar. Retorik ve göstergebilim olarak iki sınıfa ayrılır. Çeviri çalışmaları genellikle Tercümanlık ile eşleştirilir, ancak ikisi ayrı alanlardır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Çeviribilim bölümü, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Dil puanıyla öğrenci alır. Çeviribilim bölümüne tercih listelerinde yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler; Çevirmenler için Sözlü Anlatım ve Kompozisyon, Modern Dünyanın Oluşumu ve Kültürel Etkileşimler, Çeviribilimde Makale Yazımı, Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri, Etimoloji, Metin Okuma ve İnceleme, Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular, Konferanslarda Eş Zamanlı Çeviri Uygulaması, Sözlü Çeviri Uygulamasında Kuramsal Yaklaşımlar, Ardıl Çeviri ve daha birçok dersi 8 yarıyıllık eğitim süreleri içerisinde başarı ile tamamladıkları takdirde “Çeviribilim Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Bölümü başarı ile tamamlayanlara “Çevirmen” unvanı verilir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Çevirmen olmak isteyenlerin; genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı, geniş bir sözcük dağarcığına ve güçlü bir belleğe sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Çeviribilim mezunları, hem uygulamalı bir alan olarak hem de farklı diller ve kültürler arasındaki hareketi ve aktarımı anlama aracı olarak çeviriyi sistematik olarak inceler. Çeviri çalışmaları, çevirmenin pratik deneyimlerini ele alır; çeviri alanındaki felsefi ve metodolojik açılardan, çevredeki güncel eğilimlerin yanı sıra çeviri felsefesini de inceler. Çevirmenler, çeşitli kariyer seçeneklerine sahiplerdir. Bazı mezunlar serbest çevirmen olarak kendi işlerini kurmayı tercih ederler. Diğerleri, çeviri şirketleri veya uluslararası işletmeler için kurum içi çevirmenler veya proje yöneticileri olurlar. Dil hizmetleri endüstrisinde uluslararası yayıncılık, gazetecilik, halkla ilişkiler ve öğretim gibi roller de vardır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 3 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 67 96 - -
Yerleşen 67 96 - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 % 100.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 67 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 14 - 70 - 12
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺32.400,00 - ₺64.800,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 473,045 284,789 - -
En Düşük Sırası 2.037 48.391 - -
En Yüksek Puanı 473,045 450,953 - -
En Yüksek Sırası 2.037 3.889 - -
Ortalama Puanı 473,045 364,236 - -
Ortalama Sırası 2.037 25.838 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺64.800,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺32.400,00 - -