Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Çevre Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisliği Programı; araştırıcı, akademik yeteneğe sahip, çevre sorunlarına duyarlı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen derslerinin yanı sıra ekonomi, sosyoloji, hukuk ve işletme gibi sosyal alanlara da ilgi duyan, daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele edebilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Çevre Mühendisliği Programında öğrenim süresi dört yıldır. Öğrenimin ilk yılında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji, bilgisayar kullanımı, hidrolik, hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bu bölümde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Çevre Mühendisi olmak isteyen bireylerin, çevreye karşı duyarlı, üretken, matematik, kimya ve biyolojiye ilgili, yönetim ve kontrol yeteneği olan, ileri görüşlü, çalışkan, üretici, yeniliklere daima açık, araştırmacı kişiler olması gereklidir. Mezunlara "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, Belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 22 - 2 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 24 - 2 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1050 - 6 -
Yerleşen 768 - - -
Boş Kalan 282 - 6 -
Doluluk Oranı % 73.14 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 1050 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 6 - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 - 247,850 -
En Düşük Sırası 299.982 - 299.982 -
En Yüksek Puanı 380,191 - 247,850 -
En Yüksek Sırası 60.780 - 299.982 -
Ortalama Puanı 274,451 - 247,850 -
Ortalama Sırası 240.817 - 299.982 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - - ₺0,00 -
Ortalama Ücreti - - ₺0,00 -